Zastupování na úřadech

Zastupování před úřady a státními orgány Vám pomůže při řešení nečekaných problémů nebo při probíhající kontrole Vašeho podnikání ze stran státních institucí. Zastupování probíhá na základě plné moci udělené klientem a v rozsahu dle této plné moci. To zajišťuje přesné vymezení pravomocí a dodržení formální stránky záležitosti. Zastupování vám ušetří čas a náklady hrozící za případné pokuty a prodlení.Při přístupu k řešenému problému jednáme především podle potřeb a nároků