Vedení účetnictví

Správně vedené účetnictví je podmínkou jakéhokoliv úspěšného podnikání. Kvalitní účetní služby Vám dávají jistotu, že jsou Vaše daně v pořádku, a že máte přehled o ekonomických výsledcích své firmy. Vedení účetnictví je určeno především pro malé a střední firmy nebo drobné podnikatele.

Vedení účetnictví zahrnuje:

  • vyzvednutí a kontrola dokladů
  • zaúčtování dokladů
  • evidenci závazků a pohledávek
  • vedení a tisk pokladní knihy a účetního deníku
  • evidence dlouhodobého hmotného majetku
  • přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH
  • přiznání k dani z příjmu
  • přiznání k silniční dani
  • sestavení účetní závěrky a účetních výkazů