Neziskové organizace

Vedení účetnictví a daňové poradenství pro příspěvkové, neziskové organizace

Nabízíme vedení účetnictví a mzdovou i daňovou agendu školám, sportovním oddílům, zájmovým sdružením.

Máme zkušenosti s výkaznictvím zřizovatelům, sestavováním ročních rozpočtů a kontrolou jejich plnění.