Mzdová agenda

Služba zpracování mezd je vhodná zejména pro menší a střední společnosti. Naše mzdová účetní vám navíc sníží administrativní zátěž díky zpracování změn, vystavování potvrzení a žádostí, pomůže v otázkách personalistiky a aplikace pracovního práva.

Zpracování mezd zahrnuje

  • měsíční zpracování mezd
  • sestavení přehledů pojistného
  • zpracování výplatních lístků (výplatní pásky) a mzdových listů
  • vystavení příkazu k úhradě
  • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
  • vystavování potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a ELDP
  • na vyžádání vystavení potvrzení o příjmu zaměstnance