Vedení účetnictví

Vedení účetnictví zahrnuje:

  • vyzvednutí a kontrola dokladů
  • zaúčtování dokladů
  • evidenci závazků a pohledávek
  • vedení a tisk pokladní knihy a účetního deníku
  • evidence dlouhodobého hmotného majetku
  • přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH
  • přiznání k dani z příjmu
  • přiznání k silniční dani
  • sestavení účetní závěrky a účetních výkazů