Mzdová agenda

Zpracování mezd zahrnuje

  • měsíční zpracování mezd
  • sestavení přehledů pojistného
  • zpracování výplatních lístků (výplatní pásky) a mzdových listů
  • vystavení příkazu k úhradě
  • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
  • vystavování potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) a ELDP
  • na vyžádání vystavení potvrzení o příjmu zaměstnance