Daňové poradenství

  • Zpracování daňových přiznání

Nabízíme široký rozsah služeb zaměřených na správné plnění daňových závazků a s nimi souvisejících daňových povinností.
Nabízíme pomoc při přípravě a včasného předložení přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob, majetkovým daním, a přiznání k dani z přidané hodnoty.

  • Daňové plánování a optimalizace

Jsme připraveni s Vámi spolupracovat při hledání daňově nejvhodnějších variant řešení Vašich obchodních transakcí. Provedeme analýzu Vašich obchodních aktivit a pomůžeme najít vhodné řešení tak, aby byly zabezpečeny optimální daňové výsledky.